Καστοριάς

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Περισσότερα »

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών στην περιοχή Ασπροκκλησιάς

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Ιουστινιανού 1 στον 1ο όροφο, και σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη θα επαναληφθεί την 13/03/2024 ήμερα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, τα κατωτέρω και με τους κατωτέρω όρους ακίνητα στην κτηματική περιοχή, τα

Περισσότερα »

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 15/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύσσει τη διενέργεια Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αριθμό 35508 ΕΞΕ 2023/11-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘ5Η-12Ν) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς. Επισυνάπτεται η διακήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας Επισυνάπτεται η αρχική διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Δεύτερη Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών περιοχής Ασπροκκλησιάς

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύττει ότι: Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 29-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Ιουστινιανού 1 στον 1ο όροφο, και σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη θα επαναληφθεί την 06-10-2023 ήμερα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, αγροτικά ακίνητα Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Ασπροκκλησιάς της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου

Περισσότερα »

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών περιοχής Ασπροκκλησιάς

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύττει ότι: Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 08-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Ιουστινιανού 1 στον 1ο όροφο, και σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη θα επαναληφθεί την 15-09-2023 ήμερα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, αγροτικά ακίνητα Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Ασπροκκλησιάς της

Περισσότερα »

Α’ Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ Καστοριάς.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύττει ότι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 και από ώρα 11:00 π.μ έως 12:00 μ.μ θα γίνει στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς (Ιουστινιανού 1, 1ος όροφος), Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς. Σχετικά αντικείμενα: Α_Επαναληπτική_ΣΕΠΕ_01_09_signed.pdf 2η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-signed.pdf Κτιριολογικό μετά από επιτροπή_signed.pdf

Περισσότερα »

2η Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 55552 ΕΞΕ 2023/07-06-2023 (ΑΔΑ: 994ΘΗ-0Μ5) διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28-06-2023 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς. Σχετικά αντικείμενα: 2η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-signed.pdf Κτιριολογικό μετά από επιτροπή_signed.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2Ης ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕΠΕ-signed.pdf

Περισσότερα »

3η Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 35508 ΕΞΕ 2023/11-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘ5Η-12Ν) διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17-05-2023 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς. Σχετικά αντικείμενα: Κτιριολογικό πρόγραμμα Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς 3η Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς Περίληψη 3ης Διακήρυξης Δημοπρασίας Κτηματικής Υπηρεσίας

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύττει ότι την 11-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ έως 12:00 μ.μ θα γίνει στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς (Ιουστινιανού 1, 1ος όροφος), Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας & Υγείας στην Εργασία Καστοριάς, με τους όρους της με αριθμό 53374 ΕΞΕ 2021/ 13-07-2020 (ΑΔΑ:9ΜΓ7Η-ΙΝ5) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου. Σχετικά αντικείμενα: Κτιριολογικό Πρόγραμμα Υπηρεσιών ΣΕΠΕ Καστοριάς Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕΠΕ Καστοριάς Διακήρυξη Δημοπρασίας Μισθωσης ακινήτων για

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο