Ηρακλείου

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. 124166 ΕΞΕ 2023/4-12-2023 ΑΔΑ:9ΗΝΡΗ-ΔΣ4 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο εμβαδού 279,00 μ2 συνολικής μικτής επιφανείας (244 τ.μ. μικτής επιφανείας γραφειακοί χώροι και 35 τ.μ. μικτής επιφανείας αρχειακοί) με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 2.000 (δύο χιλιάδων) ευρώ για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση μιας αίθουσας της Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου μιας αίθουσας της Yπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς & του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α΄.76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς & του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου.    Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ & ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ & ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχετικά αντικείμενα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤ-signed.pdf ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α΄.76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.    Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σχετικά αντικείμενα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π-ΘΜΙΑ & Δ-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-signed.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-kGkLQRA7.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Σχετικά αντικείμενα: ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ Α.Σ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ-j8VXKt78.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α-signed.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Καστελλίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α΄76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Καστελλίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχετικά αντικείμενα: 2Η Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας-signed.pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-c1gEjrJA.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ με ΑΔΑ-GK36RxvY.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ZFnhEzlQ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ (1)-I3tbiJnv.pdf PDF Κ.Π. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης Διακηρύττει ότι : Yπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. πρωτ. 80030 ΕΞΕ 2022 21/09/2022 ΑΔΑ:9ΖΞΘΗ-ΠΘ8 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, ωφέλιμης επιφανείας 909,00 τ.μ. και συνολικής μικτής επιφανείας 1.000,00 τ.μ., που θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον της στάσης ΜΜΜ για την διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών και του προσωπικού, σύμφωνα με το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 6.500,00 €

Περισσότερα »

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  PDF Κ.Π. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.pdf  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf  1Η Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας-.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ με ΑΔΑ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. πρωτ. 80030 ΕΞΕ 2022 21/09/2022 ΑΔΑ:9ΖΞΘΗ-ΠΘ8 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, ωφέλιμης επιφανείας 909,00 τ.μ. και συνολικής μικτής επιφανείας 1.000,00 τ.μ., που θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον της στάσης ΜΜΜ για την διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών και του προσωπικού, σύμφωνα με το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 6.500,00 € (έξι

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο