Βοιωτίας

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. πρωτ. 37655 ΕΞΕ 2024/02-04-2024 (ΑΔΑ: 651ΠΗ-45Ψ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας). Επισυνάπτεται η διακήρυξη  Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα   

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν Βοιωτίας). Επισυνάπτεται η διακήρυξη  Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) Νομού Βοιωτίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) Νομού Βοιωτίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο