Γρεβενών

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας, τις 10-04-2024, την διενέργεια Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη B’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 20-12-2023 και άγονης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας 10-01-2024, διενέργεια Β’ Επαναληπτικής δημοπρασίας , για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 20-12-2023, την διενέργεια Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου προς φύλαξη αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου, στην πόλη των Γρεβενών, για αποθηκευτικό χώρο, προς φύλαξη αρχαιοτήτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 06-04-2023 και κατάθεσης ελλιπούς φακέλου από έναν συμμετέχοντα κατά την Α΄ επαναληπτική δημοπρασία στις 27-04-2023, τη διενέργεια Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου προς στέγαση του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη της Δεσκάτης Ν. Γρεβενών, του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 18.05.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 06-04-2023, την διενέργεια Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών.   Επισυνάπτεται η διακήρυξη  

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη της Δεσκάτης Ν. Γρεβενών, του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 27.04.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα    

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη της Δεσκάτης Ν. Γρεβενών, του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 06.04.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι σε συνέχεια της αρχικής και της Α’ επαναληπτικής, θα διενεργηθεί Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη των Γρεβενών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 28.02.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο