Έβρου

1η Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, έχοντας υπόψιν το αποτέλεσμα της αρχικής δημοπρασίας (16.4.2019) που κηρύχθηκε άγονη και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3130/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ 76/τ.Α΄) διακηρύττει ότι στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 13:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος Αλεξανδρούπολη) θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Αλεξανδρούπολη. ID: 10017475   Σχετικά

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/ τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης   Σχετικά αντικείμενα:  6ΓΕΖΗ-ΓΙ0.pdf  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, έχοντας υπόψιν το αποτέλεσμα της αρχικής δημοπρασίας (10.5.2017) που κηρύχθηκε άγονη και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3130/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ 76/τ.Α΄) διακηρύττει ότι στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2, 3ος όροφος Αλεξανδρούπολη) θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Δασαρχείου Σουφλίου.   Σχετικά αντικείμενα:  ΩΖΙΚΗ-9ΔΠ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Προϊσταμένη  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας Έβρου,  έχοντας υπόψιν το αποτέλεσμα της αρχικής  δημοπρασίας  (6.9.2018) που κηρύχθηκε άγονη  και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3130/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ 76/τ.Α΄) διακηρύττει ότι στις 24 Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα Δευτέρα    και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος Αλεξανδρούπολη)  θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αλεξανδρούπολη. Το προσφερόμενο

Περισσότερα »

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Υπ. Εξ. στην Αλεξανδρούπολη

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αλεξανδρούπολη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου (Αγίου Δημητρίου 2 , 3ος όροφος, Αλεξ/πολη).   Σχετικά αντικείμενα:  21-8-2018 Διακήρυξη ΥΠΥ Αλεξανδρούπολης.pdf  21-8-2018 ΥΠΥ Αλεξανδρούπολης Κτιριολογικό.pdf

Περισσότερα »

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  7ΓΛΕΗ-ΧΙΣ ΠΥ.pdf  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.pdf  68ΞΖΗ-ΘΞ4.pdf

Περισσότερα »

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΙΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   Σχετικά αντικείμενα:  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πυροσβεστικησ Υπηρεσιας Λαμιας.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας Ν.Έβρου

Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας–Θράκης της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, διακηρύττει οτι στις 4 Δεκεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Έβρου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακ-Θράκης (Αγίου Δημητρίου 2,3ος όροφος ,Αλεξανδρούπολη)  θα διενεργηθεί η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας Ν.’Εβρου.   Σχετικά αντικείμενα:  Πυροσβεστική Ορεστιάδας Επαναληπτική .pdf  Πυροσβεστική Ορεστιάδας Αρχική.pdf  Πυροσβεστική Ορεστιάδας Κτιριολογικό.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν.Έβρου

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν.Έβρου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Έβρου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης  (Αγίου Δημητρίου 2 ,  3ος όροφος,  Αλεξ/πολη).   Σχετικά αντικείμενα:  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΒΡΟΥ.pdf  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΒΡΟΥ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Δασών Ν.Έβρου και του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Δασών Ν.Έβρου και του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Έβρου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης  (Αγίου Δημητρίου 2 ,  3ος όροφος,  Αλεξ/πολη).   Σχετικά αντικείμενα:  Διευθυνση Δασών Έβρου – κτιριολογικό πρόγραμμα .pdf  Διεύθυνσης Δασών Ν.Έβρου .pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   Σχετικά αντικείμενα:  ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο