Χανίων

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αρ. πρωτ. 123417 ΕΞΕ 2023/30-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΘΘΗ-Ρ9Σ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων α) για τα τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων . Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α) Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α) Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στα Χανιά

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 95567 ΕΞΕ 2023/18-9-2023 (ΑΔΑ:6ΘΣΩΗ-965) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας α) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης και β) Τμήματος Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χανίων της Περ/κης Δ/νσης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Αν. Αττικής – Κρήτης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθ/σης Εργασίας στο Ν. Χανίων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο Ν. Χανίων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο