Εύβοιας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αρχαιολογικής Αποθήκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας στην Νήσο Σκύρο

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση Αρχαιολογικής Αποθήκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας στην Νήσο Σκύρο. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ.91346 ΕΞΕ 2022/24-10-2022 (ΑΔΑ:6ΣΧΣΗ-ΚΔ1) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ.91346 ΕΞΕ 2022/24-10-2022 (ΑΔΑ:6ΣΧΣΗ-ΚΔ1) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νέων Στύρων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νέων Στύρων, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Καρύστου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Καρύστου, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Χαλκίδα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Χαλκίδα, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ   Σχετικά αντικείμενα:  Α’ ΕΠΑΝ. Β’Λ.Τ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ-61Χ6Η-Ξ38.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Ερέτριας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. 83035 ΕΞΕ 2022/ 29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΟΚΗ-ΕΓ3) , αρχικής διακήρυξης επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Ερέτριας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.   Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Εύβοιας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Εύβοιας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας.   Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Αιδηψού

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. 50553 ΕΞΕ 2022/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ71Η-175) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Αιδηψού.   Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο