Σερρών

Διακήρυξη Β’ επαναληπτική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί B’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’/28.03.2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του «Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών» και του «Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών» των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας & Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας, για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Η επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24.04.2024 από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών, για την από κοινού κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δύο υπηρεσιών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών και Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Σερρών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο