Χίου

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τελωνείου Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και υποχρεώσεις της από 22/11/2023 θεωρημένης διακήρυξης δημοπρασίας από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΕΕΜΗ-Π6Π). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του α ) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου και β) Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χίου – Λέσβου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς – Δυτ. Αττικής – Βορ. Αιγαίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α’76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του α ) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου και β) Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χίου – Λέσβου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς – Δυτ. Αττικής – Βορ. Αιγαίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τελωνείου Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και υποχρεώσεις της από 22-11-2023 Θεωρημένης διακήρυξης δημοπρασίας από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΕΕΜΗ-Π6Π). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Χίου

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Χίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, της ΑΑΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/28-3-2003 (A’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/28-03-2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Χίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Δαικήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 23-2–2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας, οδός: Πολυχρονοπούλου 6 (1ος όροφος), μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α’76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Χίου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα  

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο