Μεσσηνίας

Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου

Διενεργείται β’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΘΥ8Η-Ξ8Π. Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης

Διενεργείται β’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ ΨΓ9ΕΗ-ΚΦΧ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΘΥ8Η-Ξ8Π. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου και της Αίθουσας Συνεδριάσεων της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αρχείου και Αίθουσας Συνεδριάσεων Επιτροπών Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Καλαμάτα. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μεσσήνης

Διενεργείται Α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ ΨΓ9ΕΗ-ΚΦΧ. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ Ω8ΧΒΗ-ΗΤ0. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υπηρεσιών έδρας

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών Έδρας της, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 68ΝΛΗ-6ΣΞ. Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης (ξυλουργικό εργαστήριο) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσήνης στην Καλαμάτα

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της αποθήκης (ξυλουργικό εργαστήριο) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσήνης στην Καλαμάτα. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υπηρεσιών έδρας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των Υφιστάμενων Υπηρεσιών Έδρας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μεσσήνης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/6/2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, Αριστομένους 123, Καλαμάτα Σχετικά αντικείμενα: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Μεσσήνης Κτιριολογικο προγραμμα ΑΤ Μεσσηνης

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο