Τρικάλων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 118330/17-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΚΗ-Σ65) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 83997/03-10-2022 (ΑΔΑ: 62ΖΕΗ-Ξ3Δ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 1.737,50 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.537,50 τ.μ., χώρους αρχειακούς (αποθηκευτικούς) μικτής επιφάνειας περίπου 200,00 τ.μ. (οι οποίοι δύναται να είναι και υπόγειοι). Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών. Επίσης να διαθέτει στεγασμένους ή μη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Τμήματος Τρικάλων. Eπισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου στο Ν. Τρικάλων (ΔΥΕΕ Ν. Τρικάλων)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου στο Ν. Τρικάλων (ΔΥΕΕ Ν. Τρικάλων). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 83997/03-10-2022 (ΑΔΑ: 62ΖΕΗ-Ξ3Δ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 1.737,50 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.537,50 τ.μ., χώρους αρχειακούς (αποθηκευτικούς) μικτής επιφάνειας περίπου 200,00 τ.μ. (οι οποίοι δύναται να είναι και υπόγειοι). Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών. Επίσης να διαθέτει στεγασμένους ή μη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας (Μιαούλη 8 στα Τρίκαλα τηλ. 2431353120). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας (Μιαούλη 8 στα Τρίκαλα τηλ. 2431353120). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-01-2023 ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας (Μιαούλη 8 στα Τρίκαλα τηλ. 2431353120). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Δ.Ο.Υ. Τρικάλων της ΑΑΔΕ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-01-2023 ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας (Μιαούλη 8 στα Τρίκαλα τηλ. 2431353120). Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο