Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

Γιώργος Χριστόπουλος

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, απόφοιτος του London School of Economics and Political Science (LSE) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ), αρμόδιος για τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος υπουργού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βασική αρμοδιότητα τον συντονισμό των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είναι συνεργάτης ερευνητής στο UNU-MERIT, τη δεξαμενή σκέψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό έχει συντάξει μελέτες πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εστιάζουν στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο