Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Νάγια Κόλλια

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας

Η Νάγια (Αθηνά-Μαρία) Κόλλια γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Από το 2013 έως τον Ιούνιο του 2023 εργαζόταν στο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία-μέλος του Υπερταμείου. Από το 2021 ήταν  Συντονίστρια της νεοσύστατης  Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), η οποία δημιουργήθηκε το 2021 στο ΤΑΙΠΕΔ με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης και σκοπό την ωρίμανση των στρατηγικής σημασίας έργων και ακινήτων, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, στο όνομα και για λογαριασμό του εκάστοτε Υπουργείου/ Φορέα.

Προγενέστερα διετέλεσε Επικεφαλής των Νομικών Συμβούλων στα Ακίνητα και στις Μαρίνες του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά τη διάρκεια της θητείας της  συμμετείχε επίσης ως μη εκτελεστικό μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε) η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 75.000 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και ως μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. Πριν από το ΤΑΙΠΕΔ και για τα προηγούμενα 17 έτη εργάστηκε ως δικηγόρος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Γενικής Τράπεζας (Μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς πρώην Ομίλου Societe Generale) με ενασχόληση σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών: διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τμήμα συμβάσεων προμηθειών, ομολογιακά δάνεια, εργατικά θέματα, τμήμα compliance, καθώς και στο  τμήμα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) με «διάκριση» από το  University of London/Queen Mary-London School of Economics (LSE). Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού τίτλου αφορούσε στο διεθνές οικονομικό και τραπεζικό δίκαιο (finance and banking law). Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και είναι έγγαμη μητέρα 2 παιδιών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο