ΕΥΣΤΑ – Ταμείο Ανάκαμψης

Ορέστης Καβαλάκης

Διοικητής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Ο κ. Ορέστης Καβαλάκης ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ τον Σεπτέμβριο του 2020. Στις αρμοδιότητές του ήταν οι ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων του έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 31 έργα, προϋπολογισμού 5 δις ευρώ. Επιπλέον, από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 31 στρατηγικές επενδύσεις, προϋπολογισμού 7,5 δις ευρώ, σε πλήθος τομέων της οικονομίας. Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια της θητείας του, έλαβαν χώρα σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες τόσο στο πλαίσιο των στρατηγικών, όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων με την ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου (ν. 4864/2021 για τις στρατηγικές επενδύσεις και ν. 4887/2022 νέος αναπτυξιακός νόμος) και την επιτάχυνση και απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας υλοποίησης των επενδύσεων.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας, μέλος της Υπουργικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση και Ανάπτυξη των Λιμένων, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ).

Πριν από το διορισμό του, διετέλεσε ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, υπεύθυνος για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του χειρίστηκε με επιτυχία μεγάλα επενδυτικά έργα, όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας κ.λπ.

Ο κύριος Καβαλάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με εκτεταμένη εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο, τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, ενώ έχει υπηρετήσει ως υπεύθυνος συμμόρφωσης σε μεγάλη διεθνή εταιρεία συμβούλων.

Ίδρυσε τη δικηγορική του εταιρεία «Καβαλάκης & Συνεργάτες» το 2013, η οποία ειδικεύεται στο αστικό δίκαιο, το εμπορικό, το εταιρικό και το εργατικό δίκαιο, μεταξύ άλλων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο