Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ

Γιώργος Ζερβός

Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής

Ο Γιώργος  Ζερβός  είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Νομική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Προγράμματος Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση) του ΕΚΠΑ. Μιλά πολύ καλά αγγλικά.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.  Είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)  από το 2002. Στην επαγγελματική του δραστηριότητα έχει διατελέσει Προϊστάμενος  Διαχειριστικής Αρχής επί 11 έτη (στα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων),  επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (E.S.F. Committee)  και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο «Πρόγραμμα  Τεχνικών Επιτροπών Νομών Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου»   που αφορούσε το χωροταξικό σχεδιασμό για την εφαρμογή των συγχωνεύσεων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Καποδίστριας».

Έχει πραγματοποιήσει έρευνες και μελέτες  που επικεντρώνονται  σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής συνοχής και  επιχειρηματικότητας,  έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  και συλλογικούς τόμους,  έχει  υπάρξει ομιλητής σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό  και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο