Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ

Νίκη Δανδόλου

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών. 

Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του University College London – UCL (B.Eng.), με μεταπτυχιακά M.Sc. στη μηχανική από το City University του Λονδίνου και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Στον ιδιωτικό τομέα, έχει εργαστεί σε διεθνή τεχνικό όμιλο στο Λονδίνο και σε ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στον Πειραιά. 

Στο δημόσιο τομέα, κατόπιν πρόσληψης μέσω διαγωνισμού το 2003 στη ΜΟΔ ΑΕ, έχει χειριστεί εύρος αναπτυξιακών και κοινωνικών αντικειμένων με προϋπηρεσία στα Υπουργεία Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης (τομέας Ενέργειας) και Ναυτιλίας. Έχει εμπειρία συνεργασίας και διαπραγματεύσεων με τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ, έχοντας εκπροσωπήσει για πάνω από 15 χρόνια την χώρα στην ΕΕ, ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, από θέσεις υπηρεσιακής και πολιτικής ευθύνης. Ενδεικτικά ασχολήθηκε με την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 και τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2007-2013, την εκπόνηση του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ», τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, την πολιτική υδρογονανθράκων και μεγάλα έργα αγωγών ως Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας με την τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ κατά το 2ο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, θέματα ποντοπόρου ναυτιλίας, ακτοπλοΐας, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, εκπόνηση της πρώτης εθνικής στρατηγικής λιμένων και θέσπιση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.  

Την περίοδο 2019 – 2023 θήτευσε ως Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων: αρχικά με αρμοδιότητα τη διαχείριση του συνόλου των χρηματοδοτήσεων εθνικής εμβέλειας του ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Ταμείου Χαρτοφυλακίου EQUIFUND μέσω του European Investment Fund – EIF, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις λόγω Covid-19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής των Ταμείων Χαρτοφυλακίου: για την Επιχειρηματικότητα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), για την Εγγυοδοσία Επιχειρήσεων μέσω EIF και Υποδομών μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ΕΙΒ. Σε συνεργασία με την ΕΕ την ίδια περίοδο εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η Επιστρεπτέα προκαταβολή, Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων, Αποζημίωση ειδικού σκοπού προς ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τηλεκπαίδευση στα σχολεία και ΑΕΙ, κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ για τεστ κορωνοϊού, κ.α. Επίσης υπήρξε αρμόδια για τη διαπραγμάτευση και έγκριση από τα πρώτα στην ΕΕ του μεγαλύτερου προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και διαχειρίστηκε χρηματοδοτήσεις για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία, διασφαλίζοντας τη συγχρηματοδότηση νέων έργων με τα συναρμόδια Υπουργεία όπως την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, εθνικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων μέσω ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ, τις νταντάδες της γειτονιάς, ψηφιακά έργα και έργα δημόσιας διοίκησης, τη δημιουργία του κέντρου 1555 του ΕΦΚΑ, τη δράση για τον Προσωπικό Ιατρό, τη συγχρηματοδότηση επικουρικού προσωπικού υγείας στα νοσοκομεία της χώρας και δράσεις κοινωνικής καινοτομίας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο