Γενικές – Ειδικές Γραμματείες

Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής

Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ

Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ

ΕΥΣΤΑ - Ταμείο Ανάκαμψης

Υπηρεσιακή Γραμματέας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο