Γενικές – Ειδικές Γραμματείες

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής

ΕΥΣΤΑ - Ταμείο Ανάκαμψης

Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ

Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Υπηρεσιακή Γραμματέας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο