Βελτίωση παρουσίασης στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μ.Α.Μ.Α.)

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, υλοποιήθηκε, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, νέος τρόπος εξαγωγής των στοιχείων που δημοσιεύονται στην εφαρμογή «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων», η οποία είναι αναρτημένη στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» του διαδικτυακού ιστότοπου του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τώρα στη διάθεσή τους μαζική εξαγωγή ανά έτος όλων των στοιχείων του Μητρώου, σε αρχεία λογιστικών φύλλων με όλα τα διαθέσιμα στην εφαρμογή πεδία (Νομαρχία, Δήμος, κατηγορία ακινήτου κ.λπ.). Ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει τα αρχεία στον υπολογιστή του, να τα ανοίξει με το αντίστοιχο πρόγραμμα και να φιλτράρει τα δεδομένα με βάση οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα πεδία. Η ενημέρωση του σχετικού αρχείου εκάστου τρέχοντος έτους θα γίνεται σε μηνιαία βάση.

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά σταθερά για την πληρέστερη πληροφόρηση των πολιτών και την ευχερέστερη αξιοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο