Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται Β’ Επαναληπτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 12-08-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΒΜΗΗ-ΖΒ7).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την  21.01.2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα από 8.30π.μ έως 9.00π.μ. στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας (Γούναρη 11Α, 1ος όροφος).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο