Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν.4270/2014 (αναπροσαρμογή ορίων/καθορισμός κατηγοριών δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο