«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152)»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο