Τροπολογία ΥΠΕΘΟ: Κατάθεση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ενίσχυση τουρισμού στην Ρόδο και άλλες διατάξεις

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συμπληρωματικές διατάξεις επί σειράς θεμάτων εισάγονται με τροπολογία στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Στόχος των διατάξεων, μεταξύ άλλων, είναι η διασφάλιση της έγκαιρης και απρόσκοπτης εκτέλεσης των πληρωμών, που αφορούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 –2020 μέσω της κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού, η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία κ.λπ, η τακτοποίηση εκκρεμών οφειλών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και η παράταση των προθεσμιών που αφορούν στην αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τέλος, με την τροπολογία εισάγονται, επίσης, διατάξεις που αφορούν στις αποδοχές των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, που δεν φέρουν τη βουλευτική ιδιότητα και τη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, της ΛΑΡΚΟ και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διατάξεων της τροπολογίας προβλέπεται:

 • Αύξηση ορίου πιστώσεων του συγχρηματοδοτημένου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 350 εκατ. ευρώ για το 2023 ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος: Έτσι, το συνολικό όριο του ΠΔΕ για το 2023 διαμορφώνεται σε 9,1 δισ. ευρώ. Σκοπός είναι η έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση των πληρωμών που αφορούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λόγω της λήξης της προγραμματικής περιόδου στις 31.12.2023. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων και παράλληλα, αποτρέπεται η σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων.
 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την τουριστική στήριξη της νήσου Ρόδου συνεπεία των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2023: Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διέμεναν σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν, κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών τον Ιούλιο 2023, ενώ στο πλαίσιο της ενίσχυσης προβλέπεται επταήμερη διαμονή εντός των χρονικών διαστημάτων: 15 Μαρτίου 2024 – 15 Μαΐου 2024 ή 1 Οκτωβρίου 2024 – 15 Νοεμβρίου 2024.
 • Προβλέπεται η μόνιμη υπαγωγή των μη αλκοολούχων ποτών και των αεριούχων νερών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) που παρέχονται από σουπερ μάρκετ, παντοπωλεία κ.λπ.
 • Αύξηση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας των πρώην εργαζομένων της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» και παράταση της διάρκειας της ειδικής διαχείρισης της ίδιας εταιρείας: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται η λήξη των συμβάσεων εργασίας της «ΛΑΡΚΟ». Παράλληλα, επίκειται η λήξη της ειδικής διαχείρισης μολονότι παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες επί των οποίων πρέπει να επιληφθεί ο ειδικός διαχειριστής.
 • Ρύθμιση της λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ): Υπενθυμίζεται ότι εποπτεύον Υπουργείο για την ΕΑΒ θα είναι πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στην τροπολογία προβλέπεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ΕΑΒ σε σχέση με τη διοίκηση και το προσωπικό της, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και των κρίσιμων σκοπών που θα κληθεί να υπηρετήσει. Παρέχονται δε οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις έτσι ώστε η διοίκηση της ΕΑΒ, αλλά και συνολικά η εταιρία να μπορέσουν να λειτουργήσουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
 • Αποδοχές εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών: Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων από 1/1/2024 επρόκειτο να λάβουν τις ίδιες αποδοχές με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μισθολογική παραδοξότητα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα πολύ μεγάλη απόσταση των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφενός και των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφετέρου, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές των πρώτων. Έτσι από εδώ και στο εξής οι αμοιβές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών θα είναι υψηλότερες από τις αμοιβές των γενικών γραμματέων, αλλά θα παραμείνουν και πάλι χαμηλότερες από τις αποδοχές των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών. Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ορίζονται σε ποσοστό 90% των μικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών σε ποσοστό 80%.
 • Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού: Οι ρυθμίσεις της διάταξης κρίνονται αναγκαίες λόγω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και κατ’ επέκταση των αυξημένων υγειονομικών αναγκών σε συγκεκριμένες περιοχές που προτείνονται από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Παρατείνεται έως την 31η.12.2024 το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύνανται να έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση.
  • Ως χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής της ρύθμισης ορίζεται η 1η.1.2025, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικευόμενους που υπηρετούν σε παράταση παραμονής, μετά από την ολοκλήρωση της άσκησης στην ειδικότητα, και είτε έχουν συμπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρονικού διαστήματος των 4 συνεχών εξαμήνων ή το έχουν εξαντλήσει, να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, αξιοποιώντας τις επερχόμενες εξεταστικές περιόδους του Μάϊου, του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2024.
 • Τακτοποίηση οφειλών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που σχετίζονται με την φυσική καταστροφή Daniel: Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται τακτοποιούνται οι εκκρεμείς πληρωμές του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, για υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας νερού, εντομολογικής επιτήρησης και επιδημιολογικής επιτήρησης μεταδιδόμενων νοσημάτων που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών φαινομένων που προέκυψαν από την καταιγίδα Daniel.
 • Τέλος, διευκρινίζεται το εφαρμοζόμενο δίκαιο στη μεταβίβαση και διαχείριση πιστώσεων από την 5η Δεκεμβρίου έως την 30η Δεκεμβρίου 2023 και ρυθμίζεται η δυνατότητα ορισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως Ενδιαμέσου Φορέα για την άσκηση των καθηκόντων Διαχειριστικής Αρχής αναφορικά με πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο