Το δίκτυο SOLVIT παρουσίασε τα οφέλη του στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης – Εκδήλωση στο ΕΒΕΘ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, το Υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, συμμετείχε σε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα: «ΔΙΚΤΥΟ SOLVIT: Το κατεξοχήν εργαλείο επίλυσης προβλημάτων πολιτών και επιχειρήσεων εντός Ε.Ε.».

Την επιτυχημένη εκδήλωση, την οποία οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, συντόνισαν ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Νικόλαος Κουλοχέρης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΘ κ. Παναγιώτης Μενεξόπουλος.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Δικτύου SOLVIT και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην άρση των εμποδίων και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της Ε.Ε., λειτουργώντας ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιόπιστη, ταχεία και χωρίς κόστος επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες από την παραβίαση των δικαιωμάτων τους από δημόσια αρχή άλλης χώρας της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Ν. Κουλοχέρης, έδωσε έμφαση στον ρόλο του SOLVIT ως ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού επίλυσης διαφορών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις, ο κ. Κουλοχέρης επισήμανε ιδιαιτέρως τη συμβολή του SOLVIT στην εξωστρέφεια αυτών, αφού προωθεί την άρση των εμποδίων και αποκαθιστά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Υπογράμμισε δε ότι η αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών της χώρας μας, ιδίως κατά τα τελευταία δύο έτη, καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω του εργαλείου του SOLVIT. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία που έχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα στο σημερνό περιβάλλον των έντονων προκλήσεων – η χρήση του δικτύου προκειμένου να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους, βρίσκοντας λύσεις άμεσα και χωρίς κόστος. Όπως τόνισε ο κ. Κουλοχέρης, τα παραπάνω χαρακτηριστικά του δικτύου το καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον Γενικό Γραμματέα στη σημασία του SOLVIT στη δημιουργία κουλτούρας συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ο κ. Σπυρίδων Παρούτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με την εισήγησή του με τίτλο «SOLVIT: Ένα αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης διαφορών στην Ε.Ε.» ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του δικτύου για τη διασυνοριακή επίλυση προβλημάτων επιχειρήσεων και πολιτών στην Ε.Ε. Αναφερόμενος στα στατιστικά στοιχεία από τα 20 χρόνια ζωής του SOLVIT και σε success stories επίλυσης προβλημάτων από το πεδίο των επιχειρήσεων, υπογράμμισε την επιτυχή λειτουργία του SOLVIT στην αποτελεσματική, ταχεία και δωρεάν διευθέτηση διασυνοριακών προσκομμάτων από τη μη ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε τομείς όπως λ.χ. ο ΦΠΑ, η σήμανση προϊόντων-απαιτήσεις εμπορίας και η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Επισήμανε δε ότι το SOLVIT αποτελεί για τις ΜμΕ και ειδικά για τις ελληνικές μία «έξυπνη» επιλογή, αφού «η αναζήτηση βοήθειας μέσω SOLVIT δεν απαιτεί νομικές γνώσεις από τους αιτούντες, και επίσης το SOLVIT προτείνει ρεαλιστικές λύσεις σε χρονικό διάστημα 10 εβδομάδων, χωρίς κόστος». Το SOLVIT αποδεικνύεται ότι αποτελεί μηχανισμό προστιθέμενης αξίας τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση, ενισχύοντας το πνεύμα συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η κα. Όλγα-Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Επικεφαλής Europe Direct Θεσσαλονίκη, ανέδειξε τον ρόλο του SOLVIT μέσα από την εισήγησή της με θέμα: «Το δίκτυο EUROPE DIRECT και οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες. Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του SOLVIT: παρουσίαση αιτημάτων», ενώ η κα. Μαγδαληνή Σελανικλή, Director Regulatory Affairs & Quality Assurance της εταιρείας ISO PLUS (συμπληρώματα διατροφής & καλλυντικά) με την εισήγησή της «O ρόλος του SOLVIT στην άρση των εμποδίων διακίνησης προϊόντων στην ΕΕ: η εμπειρία της ISO PLUS» παρουσίασε διεξοδικά την αποτελεσματικότητα του ελληνικού κέντρου SOLVIT σε συγκεκριμένη υπόθεση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η εταιρία με δημόσια αρχή χώρας-μέλους της Ε.Ε., σχετικά με τη διάθεση προϊόντος της εταιρίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, με τις ενέργειές του, το ελληνικό κέντρο SOLVIT πέτυχε η συγκεκριμένη υπόθεση αμοιβαίας αναγνώρισης αγαθών να αποτελέσει την 1η σε ευρωπαϊκό επίπεδο θετική  γνώμη της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 5  του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515.

Το ελληνικό κέντρο SOLVIT, από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SOLVIT επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο