Κυκλάδων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-5-2023 ΩΡΑ 11:30 ΕΩΣ 12:30 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΗΔΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (Β΄ΟΡΟΦΟΣ – ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ) Σχετικά αντικείμενα: ΨΙΧ2Η-4ΧΘ-1.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤ ΤΗΝΟΥ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-05-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30-12:30 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ (Β΄ΟΡΟΦΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ) Σχετικά αντικείμενα: 65ΙΗΗ-Ο55.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣ ΣΙΦΝΟΥ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΑΣΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΑΣ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (Β΄ ΟΡΟΦΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ), ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΕΩΣ 12:30 Σχετικά αντικείμενα: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤ ΚΕΑΣ.pdf 6ΓΦ9Η-ΗΑΖ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24/05/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 (Β΄ΟΡΟΦΟΣ) (ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΣΥΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ Σχετικά αντικείμενα: 6ΜΘΨΗ-Μ06.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΤ ΤΜΗΜ ΑΝΔΡΟΥ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Αντιπάρου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ Α/ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Αντιπάρου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 17/05/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30-12:30. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΟΔΟΣ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 (Β΄ΟΡΟΦΟΣ) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Σχετικά αντικείμενα: 9ΞΞΛΗ-ΣΒ7.pdf ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.pdf

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Η ΔΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Β΄ΟΡΟΦΟΣ) Σχετικά αντικείμενα: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΣ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ-VyemGiLP.pdf OE 67ΚΒΗ-ΒΧΟ.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Η ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙς 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄, ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Β΄ΟΡΟΦΟΣ Σχετικά αντικείμενα: 9683Η-ΒΟ9.pdf ΙΣΧΥΩΝ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΥ ΕΡΜΟΥΠΛΗΣ-tTUVryN9.pdf

Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙς 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄, ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ) Β΄ΟΡΟΦΟΣ Σχετικά αντικείμενα: ΣΩΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ.Π.Υ.Δ-LVUCduI1.pdf ΟΕ9Ζ6ΛΗ-1Ι7-1.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι: Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 03/08/2022 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΖΝΧΗ-ΡΕΞ) για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Νοτίου Αιγαίου και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι: Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 03/08/2022 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΜ0ΓΗ-Ν2Ψ) για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Νοτίου Αιγαίου και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΠΥΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΟΡΟΦΟ. Σχετικά αντικείμενα: 6ΚΗΜΗ-ΔΥΘ.pdf ΣΩΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ.Π.Υ.Δ-eUE1non5.pdf

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο