Ηρακλείου

Διακήρυξη 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. πρωτ. 80030 ΕΞΕ 2022 21/09/2022 ΑΔΑ:9ΖΞΘΗ-ΠΘ8 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, ωφέλιμης επιφανείας 909,00 τ.μ. και συνολικής μικτής επιφανείας 1.000,00 τ.μ., που θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον της στάσης ΜΜΜ για την διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών και του προσωπικού, σύμφωνα με το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 6.500,00 € (έξι

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ με ΑΔΑ.pdf  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ (1).pdf  PDF Κ.Τ. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.pdf  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α΄.76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού. Σχετικά αντικείμενα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ με ΑΔΑ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ (1).pdf PDF Κ.Τ. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου

Διακήρυξη δημοπρασίας της προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α΄76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Περισσότερα »

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχετικά αντικείμενα:  1Η Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας-signed.pdf  ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 ΤΜΗΜΑ Κ-signed-9rSLZcY0.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-gTHyA3b4.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤ-signed.pdf

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – 4οΤΜΗΜΑ ΚΟΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ2021.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 ΤΜΗΜΑ Κ-signed.pdf  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 4 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΕ.pdf

Περισσότερα »

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα  

Περισσότερα »

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   Σχετικά αντικείμενα:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΟΝΟ-qS0rKcQz.pdf  1Η Επαναληπτική ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για ΝΜ&ΤΕΚ-signed-iVQ6LJPL.pdf

Περισσότερα »

3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Σχετικά αντικείμενα:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-MqNpXnUD.pdf  ΩΝΟΕΗ-ΠΘΞ-ckF9i3zc.pdf  3Η Επαναληπτική ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.pdf

Περισσότερα »

2η επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο Νομό Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. 110031 ΕΞΕ 2019 ΑΔΑ:ΩΝΟΕΗ-ΠΘΞ αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου στο Ηράκλειο, για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο Νομό Ηρακλείου. Η μίσθωση θα αρχίσει από τη εγκατάσταση της υπηρεσίας στο ακίνητο και θα λήξει μετά από δώδεκα έτη, η δε δημοπρασία θα γίνει την 26-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.       Σχετικά

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο