Σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2019

To Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019, όπως κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου.

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Προσάρτημα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο