Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο έργο με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», άξονα προτεραιότητας: 6.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο