Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο έργο με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», άξονα προτεραιότητας: 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)» με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο