ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ , ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΖΩΝΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο