Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς όλους όσους αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομιαία περιουσία του Θεοδοσίου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο