Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς όλους όσους αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομιαία περιουσία του Καραδήμου Χρήστου του Γεωργίου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο