Πρόσκληση της παρ. 5 αρ. 27 ν. 2971/2001 περί αναζήτησης στοιχείων υπαιτίων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εκτέλεση της § 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 39 του Ν.4607/2019 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη, εντός θαλάσσης στην παραλιακή περιοχή Αραχωβιτίκων Ν. Αχαΐας και συγκεκριμένα στην προβολή των οδών Γεννηματά και Κολοκοτρώνη, εννέα (09) σκουριασμένων σίδερων (σωλήνων) που δεν κατέχοναι, εκ των οποίων:

τέσσερα (04) εξ αυτών βρίσκονται στη νοητή ευθεία της οδού Γεννηματά περίπου δέκα (10) μ. από την ακτή σε απόσταση 0,80cm από την επιφάνεια,

τέσσερα (04) σκουριασμένα ΗΤΑ βρίσκονται σε απόσταση εκατό (100)μ. στην ίδια ευθεία, παράλληλα με την ακτή 0,80cm από την επιφάνεια και τέλος

τμήμα από μπετόν με σιδεροσωλήνα 1,50μ. Χ 0,80 cm κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που προέβη στις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές, όπως τα γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους.

Πάτρα :16/9/2022

ID: 4335
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο