Πρόσκληση της παρ. 5 αρ. 27 ν. 2971/2001 περί αναζήτησης στοιχείων υπαιτίων

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Φορολικής Πολιτικής

και Δημόσιας Περιουσίας

Γενικής Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Κοιν. Περ.

Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας

Ταχ. Δ/νση : Γούναρη 11Α Πάτρα 26110

Τηλέφωνο : 2613622630 -616

Εmail : g.tsafos@gspp.gr Αρ.Εσ.Πρωτ.:1745/2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας,

σε εφαρμογή του αρ. 27 παρ. 5 Ν. 2971/2001 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινόχρηστου αιγιαλού & θάλασσας στην περιοχή της Τ.Κ. Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας της κάτωθι κατασκευής :

Α. ΦΕΚ καθορισμού αιγιαλού : 512 τ. Δ 2013

σκύροδεμα έμπροσθεν και εκτός καταστήματος ΜΠΟΡΙΒΑΖ, επί της ακτογραμμής, μήκους 18μ. και μέσου πλάτους 0,6μ., χαμηλού ύψους, συνολικού εμβαδού 10,8τ.μ.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΜΕ

όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που προέβη στην εν λόγω κατασκευή, όπως γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους.

Πάτρα 13/09/2022

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κακούνης

 

Σχετικά έγγραφα:

πρόσκληση αρ. 27 Λόγγος 2022.PDF

ID: 4337
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο