Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής για γνωστοποίηση υπαίτιου/υπαιτίων για αυθαίρετες κατασκευές στο Λιγονέρι Σπετσών

Σύμφωνα με το από Οκτώβριο 2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα μετά Τεχνικής Έκθεσης, της Υπηρεσία μας, στην θέση ”Λιγονέρι” του Δήμου Σπετσών διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών (τμήματα από μπετόν συνολικού εμβαδού 12,81 τ.μ., ξύλινος διάδρομος διαστάσεων 0,90μ. Χ 12,0μ., τμήμα προβλήτας από μπετόν 3,5 τ.μ.), τα οποία έχει κατασκευαστεί άνευ αδείας από αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Ν.2971/2001.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στην ανωτέρω κατασκευή, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπ.Οικονομικών, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

ID: 29167
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο