Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής για γνωστοποίηση υπαίτιου/υπαιτίων για αυθαίρετη τοποθέτηση ρεμέτζων στο Παλαιό Λιμάνι Σπετσών

Σύμφωνα με το από Δεκεμβρίου 2023 Τοπογραφικό Διάγραμμα μετά Τεχνικής Έκθεσης – Έκθεσης Αυτοψίας της Υπηρεσία μας, στην θέση ”Παλαιός Λιμένας Σπετσών” του Δήμου Σπετσών διαπιστώθηκε εντός θάλασσας και σε απόσταση από την ακτογραμμή που κυμαίνεται από 0,5μ έως 60 μ. η ύπαρξη 77 πλωτών πλαστικών μπαλονιών συνδεδεμένων με σχοινί με σταθερή κατασκευή στον πυθμένα της θάλασσας (ρεμέτζα), τα οποία έχουν τοποθετηθεί – κατασκευαστεί άνευ αδείας από αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε παραλληλία με τον Ν5092/2024.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στις ανωτέρω κατασκευές, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

ID: 29169
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο