Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης για παροχή πληροφοριών για τοποθέτηση σκηνών και πρόχειρων ξύλινων παραγκών στην περιοχή « Μακριά Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 5092/2024 και το αρ. πρωτ. 61018 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ 26/04/2024 καλεί όποιον έχει τοποθετήσει σκηνές και πρόχειρες ξύλινες παράγκες στην περιοχή «Μακριά Άμμος» Καλών Λιμένων Δ. Φαιστού, όπως γνωστοποιήσει στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου τα στοιχεία του ή τα στοιχεία των προσώπων που έχουν προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας

Ελένη Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη

Τοπ. Μηχ. ΠΕ/Α’

ID: 31938
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο