Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του θαλάσσιου χώρου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας σε εφαρμογή του αρ. 27 παρ.7 Ν.2971/2001 περί προστασίας του θαλάσσιου χώρου προσκαλεί  όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που έχει προβεί στις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές να γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

ID: 24964
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο