Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινοχρήστου χώρου του Αιγιαλού στην περιοχή Νιφορεϊκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε μικρή απόσταση από το κατάστημα ΥΕ με τον διακριτικό τίτλο «Μαύρος Γάτος» την κάτωθι κατασκευή:

• Τσιμεντένια σκάλα πλάτους 1,0μ αποτελούμενη από 10 σκαλιά με πάτημα 0,24μ. (ΦΕΚ Καθορισμού Αιγιαλού: 513/τ.Δ’/1980)

προσκαλεί όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που ανέγειρε την ως άνω αυθαίρετη κατασκευή, όπως τα γνωστοποιήσει σχετικώς προς την υπηρεσία μας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

ID: 27440
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο