Πρόσκληση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας για παροχή πληροφοριών για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη εντός κοινοχρήστου χώρου του Αιγιαλού στην  περιοχή Νιφορεϊκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έμπροσθεν του καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «Μαύρος Γάτος»  την κάτωθι κατασκευή:

  • Σύμμεικτη κατασκευή σκίασης από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό με τέντα εμβαδού 71,16τ.μ. τμήματα της παραπάνω επιφάνειας με εμβαδόν 40,58τ.μ. αφορούν σε πρόβολο από ξύλινες σανίδες οι οποίες στηρίζονται με έμπιξη ξύλινων δοκών εντός της θάλασσας. Τα δύο τμήματα ξύλινου δαπέδου διαχωρίζονται με σκάλα από τσιμέντο.

προσκαλεί όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που ανέγειρε την ως άνω αυθαίρετη κατασκευή, όπως τα γνωστοποιήσει σχετικώς προς την υπηρεσία μας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

ID: 28040
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο