ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 2971/2001 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ 39 ΤΟΥ Ν 4607/2019

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εκτέλεση της § 5 του αρ. 27 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 39 του Ν.4607/2019 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη έντεκα (11) συνολικά ξύλινων αυτοσχέδιων προβλητών κατα μήκος της παραλίας Ψαθοπύργου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όποιον γνωρίζει τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού που ανέγειρε τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές, όπως τα γνωστοποιήσει σχετικώς προς την υπηρεσία μας εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους.

ΕΣΩΤ 414 03 03 2020 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ.pdf

ID: 4376
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο