Πρόσκληση προς οποιονδήποτε για αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό στη θέση “Μπαλαλάϊ” Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων

Σύμφωνα με την από 22-3-2022 τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας μας στη θέση “Μπαλαλάϊ” Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων διαπιστώθηκαν εντός της κοινόχρηστης ζώνης του αιγιαλού οι ακόλουθες κατασκευές – παρεμβάσεις: α) επιφάνεια εμβαδού 27 τ.μ. από μπετόν και λίθους περιμετρικά, πάνω στην οποία είναι πακτωμένη ομπρέλα και β) πρόβολος εμβαδού 10 τ.,μ. από μπετόν και λίθους, τα οποία έχουν κατασκευαστεί άνευ αδείας από αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Ν.2971/2001.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στις ανωτέρω παρεμβάσεις-κατασκευές, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

 

ID: 20435
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο