Πρόσκληση προς οποιονδήποτε (άρθρο 27 Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν4607/2019)

Σύμφωνα με την από 18/01/2023 Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσία μας στη θέση Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας διαπιστώθηκαν εντός αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας οι ακόλουθες κατασκευές-παρεμβάσεις : α) τοιχεία μήκους 13,2 μ., 3-4 μήκους 19,7 μ., 5-6 μήκους 16,8 μ., 7-105 μήκους 6,14 μ. και μέσου πλάτους των προαναφερομένων 0,5 μ. Ύψος τοιχείων ~3 μ. β) 3 σκάλες από οπλισμένο σκυρόδεμα –πλακόστρωση εμβαδού 19,5 τ.μ., εμβαδού 15,3 τ.μ., εμβαδού 15,6 τ.μ. γ) πλακόστρωση – μπετόν – παρτέρια εμβαδού 126 τ.μ. δ) πλακόστρωση εντός κοινόχρηστης παραλίας (εντός του ΒΚ 143) εμβαδού 77 τ.μ. ε) βάση από μπετόν και ξύλινο αποδυτήριο εμβαδού 3 τ.μ. στ) 2 τοιχεία μήκους 5,16 μ. μήκους 17,3 μ. αντίστοιχα ζ) τοιχείο μήκους 8,09 μ. η) τοιχείο μήκους 10,67 μ. θ) τοιχείο μήκους 8,75 μ. ι) τοιχείο μήκους 10,5 μ. κ) τοιχείο μήκους 11,38 μ. λ) τοιχείο μήκους 21,76 μ.. μ) τοιχείο μήκους 17,86 μ.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στις ανωτέρω παρεμβάσεις-κατασκευές, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών, η πάσης μορφής εγκατάσταση κατασκευών και η πραγματοποίηση εργασιών άνευ αδείας εντός κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού, επισύρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και συγκεκριμένα έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης και Μηνυτήρια Αναφορά μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος.

Ταχ. Δ/νση: Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15, 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ: 213 2118643, 2132118652

FAX: 213 2118650

E-Mail: ky-peiraia@gspp.gr

56774-signed.pdf

ID: 4389
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο