Πρόσκληση για την παράδοση των απαλλοτριωμένων ακινήτων για την απαλλοτρίωση για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γνωστοποίηση για την σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμόν 363/2023 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης παρακατάθεση της αποζημίωσης και της αμοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων και πρόσκληση για την παράδοση των απαλλοτριωμένων ακινήτων για την απαλλοτρίωση για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο