ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σε εκτέλεση του αρ. 27 παρ. 5 του Ν. 2971/2001 περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας, αναφορικά με την ύπαρξη μεταλλικής κατασκευής (ράμπα) μήκους επτά (7) μέτρων, έμπροσθεν καταστημάτων περιοχής Βάλτου Σελιανιτίκων Αχαΐας, μέσα στην θάλασσα ΠΡΟΣΚΑΛΟYΜΕ όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που ανέγειρε τα ως άνω αυθαίρετα κατασκευάσματα, όπως γνωστοποιήσει σχετικώς προς την Υπηρεσία μας εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, για την απομάκρυνσή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

ID: 4370
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο