ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2971/2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.pdf

ID: 4329
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο