Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 θέσεων με απόσπαση στη ΜΕΑ στον ΟΟΣΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μία (1) θέση Συμβούλου για την παρακολούθηση των μακροοικονομικών και διαρθρωτικών ζητημάτων και μεταρρυθμίσεων και των επιπτώσεών τους σε κρίσιμους οικονομικούς δείκτες.
2. Μία (1) θέση Συμβούλου για την παρακολούθηση ευρέος φάσματος ζητημάτων αντικειμένου ΟΟΣΑ (ενδεικτικά: οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις, φορολογία, εξωτερικές σχέσεις).
3. Μία (1) θέση Συμβούλου για θέματα ενέργειας, ενεργειακής μετάβασης και κλιματικής αλλαγής.

Επισυνάπτεται το κείμενο της πρόσκλησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο