Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1 θέσης με απόσπαση στη ΜΕΑ στον ΟΟΣΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο