Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατ’ εξαίρεση, χωρίς δημοπρασία, μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Αργολίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ναύπλιο

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας, ως πρόεδρος της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών στο Ν. Αργολίδας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση έγγραφης προσφοράς στις 23-02-2024, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας (Β. Χάλη 9, Ναύπλιο, 1ος όροφος) για την κατ’ εξαίρεση, χωρίς δημοπρασία, μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Αργολίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ναύπλιο, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο