Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1920/1939 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο