Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 135 ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο